B SECURE Scheme

L-Importanza tas-Sigurtà Ċibernetika

Stħarriġ li sar fost in-negozji Maltin fl-aħħar kwart tal-2018 juri li 40% ta’ dawk li wieġbu kienu affettwati direttament minn inċident ta’ sigurtà ċibernetika, b’vetturi tal-attakk li jvarjaw minn emails qarrieqa jew sejħiet ta’ frodi, l-installazzjoni li ma tafx ta’ softwer malizzjuż jew ransomware . Mhux sorpriża, 83% tal-organizzazzjonijiet il-kbar li pparteċipaw fl-istħarriġ ikkonfermaw li kienu vittma ta’ mill-inqas inċident wieħed fis-sigurtà ċibernetika. Aktar ma partijiet li jiċċaqalqu tkun organizzazzjoni, iktar ikun suxxettibbli. Għalhekk, minħabba d-daqs ta’ organizzazzjonijiet kbar, is-superfiċje ta’ attakk tagħhom hija ikbar minħabba l-akbar ammont ta’ nies li jimpjegaw u / jew jittrasformaw u li tirriżulta f’numru akbar ta’ transazzjonijiet u mezzi ta’ komunikazzjoni. Min-naħa l-oħra, ditti żgħar kienu l-aktar tipi affettwati ta ‘intrapriżi mill-Impriżi Mikro, Żgħar sa Medji, li jokkupaw 46% tan-numru totali ta’ dawk li wieġbu li ġew affettwati f’dan il-grupp. Fid-dawl ta ’dan, il-biċċa l-kbira tal-parteċipanti (75% tal-SMEs u 83% tal-organizzazzjonijiet il-kbar) qablu dwar l-importanza li jwettqu valutazzjoni tar-riskju ċibernetiku biex jivvalutaw l-assi diġitali tagħhom sabiex tiġi żgurata l-prontezza tas-cyberattack.

Sfortunatament, il-mistoqsija li nistaqsu meta niġu għas-cyberattacks mhix jekk hux se nkunu mmirati imma pjuttost meta se nkunu milquta u x’se jkunu l-konsegwenzi.

Inizjattiva tal-Gvern li tappoġġa l-Industrija tan-Negozju

Hemm diversi inizjattivi li organizzazzjonijiet jistgħu jieħdu biex tillimita l-frekwenza u wkoll ir-riperkussjonijiet tas-cyberattacks. Dawn il-miżuri jvarjaw inklużi prinċipji bażiċi ta ‘sigurtà ċibernetika li jistgħu jiġu implimentati faċilment li se jkollhom effett immedjat, kontrolli fit-tul fuq sistemi minn speċjalisti fil-qasam tas-sigurtà, u fuq kollox kuxjenza dwar is-sigurtà ċibernetika.

Fl-impenn tagħha lejn it-tisħiħ tas-sigurtà ċibernetika fuq livell nazzjonali, il-MITA f’kollaborazzjoni mas-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, l-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni nediet proġett biex tippromwovi u ssaħħaħ it-tħejjija taċ-ċibersigurtà fis-settur privat permezz tal-Iskema B SECURE li kienet imħabbar mill-Onor. Silvio Schembri fit-13 ta’ Ġunju waqt attivita’ li saret fil-Kamra tal-Kummerċ.

Permezz tal-Iskema B SECURE, l-industrija privata tista’ tapplika għall-assistenza fil-valutazzjoni tal-qagħda tal-assi diġitali tagħhom kontra l-aħħar theddid ta’ sigurtà ċibernetika u wkoll biex tkompli l-edukazzjoni tal-impjegati tagħhom permezz ta’ taħriġ li jkun offrut, li jagħti lill-parteċipanti l-possibbiltà li jaqbdu ċertifikazzjonijiet rikonoxxuti fid-dinja. mad-dinja kollha fid-dominju taċ-ċibersigurtà. Din l-Iskema tinfetaħ matul it-Trimestru 4 tal-2019, bis-servizzi jiġu offruti matul is-sena 2020.

1_WEB

L-għan aħħari ta’ din l-Iskema huwa li tnissel kultura ta’ ċibersigurtà fis-settur privat lokali irrispettivament mid-daqs tan-negozju. Hija opportunità tad-deheb għan-negozji biex jevalwaw, jippjanaw u jtejbu l-qagħda ċibersigurtà tagħhom minħabba li ċ-ċibersigurtà hija r-responsabbiltà ta’ kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar, dan se jpoġġi lil Malta f’pożizzjoni aħjar meta niġu għall-preparazzjoni taċ-ċibersigurtà. Wieħed jista’ jifhem, dan mhux se jintlaħaq permezz ta’ eżerċizzju fil-ħin, iżda l-Iskema sservi bħala bażi għal aktar tisħiħ.

Stats & Facts

Did you know that…

 • 87% of breaches are achieved in less than one hour after the attack is launched
 • 68% of breaches go undetected by the target organization for months or longer
 • 53% of cyberattacks result in damages to the business of €452,000 or more
 • Phishing is the cybercriminal’s preferred attack method, notably for popular attacks like ransomware, with the ratio of phishing emails to safe emails increasing 250% in 2018
 • Cryptojacking malware, which secretly steals business computing resources to illicitly mine cryptocurrency, has increased by 450% over the course of 2018
 • 50% of sensitive data breaches are made by organized criminal groups, 12% by nation-states or groups affiliated with them, and 28% by insiders to the business

Executives can be victims…

 • In the corporate realm, senior executives are primary targets of hackers, fraud and phishing scams due to their high level of access to valuable corporate information. Globally, 40% of companies cited their C-level employees, including the CEO, as their highest cybersecurity risk.
 • Targeted attacks are one of the fastest-growing tactics used by cybercriminals. When targeting high level executives, hackers often rely on a combination of attacks, including whaling (phishing attacks on senior managers), executive impersonation, and business email compromise (BEC). BEC attackers attempt to compromise email accounts to identify business partners and learn how to mimic the target’s writing style, and thus more convincingly pose as a legitimate contact.

To access the list of courses that will be offered as part of this scheme please click here.

Keep your business running securely . . .

Learn how to keep your business running securely and successfully by fighting cybersecurity threats:

 • Security risks and prevention methods
 • The ten commandments of organizational security
 • Pushing the perimeter: how to look beyond traditional defenses into the dark web and artificial intelligence (AI)
 • GDPR and other privacy regulations and their impact on IT & security professionals
 • How to respond to security incidents

To access the list of courses that will be offered as part of this scheme please click here.