Workshops for the elderly

Martin Camilleri, mit-tim tal-Information Security fil-MITA, presenta serje ta’ workshops f’bosta lokalitajiet f’Malta u f’Ghawdex lill-anzjani biex flimkien jiddiskutu s-sigurta’ digitali u punti differenti fuq kif jistghu jkunu aktar siguri onlajn. Dawn is-sessjonijiet gew organizzati b’kollaborazzjoni ma Anzjanita’ Attiva u Kura fil-Kommunita’ ghal-Jum l-Anzjani.

Lura għall-Avvenimenti