Insellmulek !

Il-Kumitat

Il-Kumitat għall-Strateġija Nazzjonali dwar is-Sigurtá Diġitali hu responsabli mit-twettiq tal-Istrateġija Nazzjonali għas-Sigurtá Diġitali

Mr Vincent Muscat (Chair)

OPM

Email

Mr Martin Camilleri

MSS – MHAS

Email

Mr John Agius

CIPD – MHAS

Email

Ing Antione Sciberras

MCA – OPM

Email

Lt. Col. Mark-Anthony Borg

AFM – MHAS

Email

Insp. Timothy Zammit

MPF – MHAS

Email

Dr Charlene Grima

PS Digital Economy & Innovation

Email

Ms Annabelle Mallia

PS Digital Economy & Innovation

Email

Dr Christian Bonnici

Representing OPM

Email

Inġ. Efrem Borg

MITA – OPM

Email

Ms Katia Bonello

MITA – OPM

Email