Il-Kumitat

Il-Kumitat dwar Sigurtà Diġitali Nazzjonali huwa responsabbli mis-sorveljanza
u l-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali dwar Sigurta’ Digitali.

Rapreżentant tal-Ministeru għal-Ekonomija u l-Industrija
Mr. Jeffrey Bugeja (Co-Chair)

Rapreżentant mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi (MHSE)
Mr. Stephen Grixti

Rapreżentant mill-Malta Financial Services (MFSA)
Mr. Alan Decelis, Deputy Head – Supervisory ICT Risk & Cybersecurity

Rapreżentant tal-Malta Communications Authority (MCA)
Ing. Antoine Sciberras, Chief Spectrum Management & Technology

Rapreżentant tal-Forzi Armati ta’ Malta (AFM)
Lt. Ryan Mallia

Rapreżentant tal-Critical Infrastructure Protection Directorate (CIPD)
Mr. Matthew Yeomans, Infosec Analyst

Rapreżentant mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi (MHSE)
Ms. Carmen Buttigieg, Director Defense (Co-Chair)

Raprezentant tal-Aġenzija tat-Teknoloġija tal-Informatika ta’ Malta (MITA)
Mr. Jonathan Cassar, Chief Technology Officer

Rapreżentant tal-Malta Gaming Authority (MGA)
Mr. Matthew Busuttil, Infrastructure & Security Manager

Rapreżentant tal-Malta Digital Innovation Authority (MDIA)
Mr. Trevor Sammut, Chief Regulatory Officer

Rappreżentant tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej (MFEA)
Mr. John Busuttil, Director Global Issues, International Development & Economic Affairs

Rapreżentant tal-Korp tal-Pulizija (MPF)
Insp. Dennis Theuma, Assistant Police Commissioner

Segretarju tal-Board
Dr. Ian Borg