Insellmulek !

Il-Kumitat

Il-Kumitat tat-Tmexxija ta' l-Istrateġija Nazzjonali dwar Sigurtà Diġitali huwa responsabbli mis-sorveljanza
u l-koordinazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali dwar Sigurta’ Digitali.

Rapreżentant tas-Segretarjat Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija
Dr. Charlene Grima (Co-Chair)

Rapreżentant mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi
Ms. Carmen Buttigieg, Director Defense (Co-Chair)

Rapreżentant mill-Malta Information Technology Agency (MITA)
Ing. Efrem Borg, Head of Dept. Information Security & Governance

Rapreżentant mill-Malta Financial Services (MFSA)
Mr. Alan Decelis, Deputy Head – Supervisory ICT Risk & Cybersecurity

Rapreżentant tal-Malta Gaming Authority (MGA)
Mr. Jason Farrugia, Chief Technology Officer

Rapreżentant tal-Malta Communications Authority (MCA)
Ing. Antoine Sciberras, Chief Spectrum Management & Technology

Rapreżentant tal-Malta Digital Innovation Authority (MDIA)
Mr. Trevor Sammut, Chief Regulatory Officer

Rapreżentant tal-Malta Security Services (MSS)
Mr. Stephen Grixti

Rapreżentant tal-Forzi Armati ta’ Malta (AFM)
Lt. Ryan Mallia

Rapreżentant tal-Korp tal-Pulizija (MPF)
Insp. Timothy Zammit, Police Inspector Cyber Crime Unit

Rapreżentant tal-Critical Infrastructure Protection Directorate (CIPD)
Mr. Matthew Yeomans, Infosec Analyst

Segretarju tal-Board
Dr. Ian Borg