Mudell

Il-mudell tas-sigurta diġitali tapplika mizuri li huma rikonoxxuti mill- Mudell ta 'Maturità fil-Kapaċità tas-Sigurtà Diġitali mahdum mic-Ċentru Globali tal-Kapaċità tas-Sigurtà Digitali, ta’ l-Università ta' Oxford.

  • Politiká
  • Leġislazzjoni
  • Immaniġar tar-Riskji
  • Kultura
  • Edukazzjoni
  • Is-Soċjetá Ċivili
  • Is-Settur Pubbliku
  • Is-Settur Privat

Politika

Infasslu politiká dwar is-sigurtá diġitali li tistabilixxi d-direzzjoni fuq livell nazzjonali.

Leġislazzjoni

Noħolqu oqfsa legali u regolatorji effettivi li jsaħħu l-aspetti kollha tal-istrateġija

Immaniġar tar-Riskji

Nikkontrollaw ir-riskji permezz tal-organizzazzjoni, l-istandards u t-teknoloġija

Kultura

Inrawwmu l-kuxjenza li tinkoraġġixxi r-responsabilitá f’kultura diġitali fost is-soċjetá kollha.

Edukazzjoni

Nibnu ħiliet diġitali fil-ħaddiema u fil-mexxejja tagħhom permezz ta’ edukazzjoni effettiva.