Prague 2021 – European Cyber Security Challenge

Ottubru huwa x-xahar iddedikat għat-tqajjim ta’ kuxjenza dwar is-Cyber Security madwar l-Unjoni Ewropea. Għal dawn l-aħħar ħames snin l-ENISA, li hija l-aġenzija tal-Unjoni ddedikata għal-livell komuni għoli ta’ ċibersigurtà madwar l-Ewropa, ilha tiċċelebra t-talent f’dan il-qasam billi torganizza l-Isfida Ewropea taċ-Ċibersigurtà.
Din hija sfida li ddum 16-il siegħa mifruxa fuq jumejn. Timijiet komposti minn għaxar membri, ta’ bejn l-14 u l-25 sena, minn pajjiżi differenti jikkompetu kontra xulxin fi sfidi ta’ periklu. L-għan wara dan l-avveniment huwa li jsaħħaħ it-talent taċ-ċibersigurtà madwar l-Ewropa u li jgħaqqad potenzjal għoli ma’ organizzazzjonijiet ewlenin fl-industrija. Għal dawn l-aħħar tliet snin Malta kienet osservatur. Din is-sena Malta waqqfet it-tim tagħha stess magħmul minn għaxar persuni bejn it-18 u l-25 sena li jistudjaw diversi oqsma tat-teknoloġija. Dawn intgħażlu wara sfida nazzjonali taċ-ċibersigurtà li damet 24 siegħa, li saret bejn il-31 ta’ Lulju 2021 u l-1 ta’ Awwissu 2021. Wara proċess ta’ intervisti, tnax ġew magħżula u kellhom l-opportunità li jattendu boot camp imwassal minn speċjalista taċ-ċibersigurtà. Ġiet organizzata sfida oħra ta’ 6 sigħat li minnha ntgħażlu l-għaxra bl-aħjar prestazzjoni. Minn dak iż-żmien ‘il quddiem, kienet roller coaster ta’ preparazzjonijiet għal Praga – il-belt li tospita l-Isfida Ewropea taċ-Ċibersigurtà tal-2021. Il-preparazzjonijiet indirizzaw kemm l-aspett tekniku iżda wkoll l-aspett soċjali – l-għaxra ma kinux jafu lil xulxin u f’xahrejn kellna nbiddlu għaxar individwi f’tim. Sadanittant, kellhom jiġu allokati diversi rwoli lil membri differenti tat-tim, fosthom ir-rwoli ta’ mexxej u preżentaturi.
It-Tnejn 27 ta’ Ottubru, it-tim, flimkien mal-kowċis u l-istaff tal-PR, telaq lejn Praga. Il-kompetizzjoni saret fiċ-Ċentru tal-Kungress ta’ Praga. It-Tlieta 28 ta’ Ottubru t-tim kellu l-opportunità li jżur il-post fejn kellha ssir il-kompetizzjoni. It-tim ta’ Malta ttestja l-infrastruttura u t-tagħmir, filwaqt li draw is-setup u għall-ewwel darba ħares lejn l-avversarji tagħhom f’għajnejn. Fil-bidu tal-kompetizzjoni, fid-29 ta’ Ottubru, il-bandiera Maltija kienet imdendla kburi mill-gallarija taż-żona tal-kompetizzjoni, filwaqt li bandiera ffirmata kienet qed tkun pijunier fuq il-mejda tal-kompetizzjoni tat-tim. Kienet esperjenza ġdida għalina lkoll. Il-kowċis kienu hemm il-ħin kollu, jassistu lit-tim fil-parametri stabbiliti tal-kompetizzjoni. Waqt li kienet għaddejja l-isfida, uħud mill-irġiel tagħna kellhom ukoll l-opportunità li jieħdu sehem fl-escape rooms u fi sfidi internazzjonali. Kien għeja imma ta’ sodisfazzjon. L-atmosfera kienet pożittiva. Il-membri tat-tim kienu qed jappoġġjaw lil xulxin. L-ewwel ġurnata kienet ta’ sfida u t-tieni ġurnata saħansitra aktar hekk kif l-eżawriment beda jitfa’ fuq it-tim. Madankollu, l-ispirti baqgħu għoljin. Fil-fatt, sal-aħħar minuti tal-kompetizzjoni, it-tim tagħna rnexxielu jsolvi sfidi iebsa.
Fit-tieni jum tal-kompetizzjoni, fit-30 ta’ Ottubru, kien hemm ukoll konferenza tal-Intelliġenza Artifiċjali (Does the human brain stand a chance?) għaddejja b’mod parallel mal-isfida. Malta kienet waħda mill-pajjiżi magħżula li ntgħażlet biex tippreżenta esej li jiddiskuti kif l-Intelliġenza Artifiċjali se tbiddel il-kamp tal-battalja ċibernetika. Martina Bonanno u Daniel Magro ddiskutew ma’ panel ta’ professjonisti dan is-suġġett, u ħarġu opinjonijiet interessanti ħafna.
It-tielet jum kien il-jum tal-għoti tal-premjijiet. Din saret fil-Kappella ta’ Betlem, bini reliġjuż medjevali fil-Belt il-Qadima ta’ Praga. Għal dan l-avveniment kienu preżenti diversi kelliema onorevoli, inklużi sħab, akkademiċi u rappreżentanti mill-ENISA. Filwaqt li l-Ġermanja tħabbret li hija r-rebbieħa, il-messaġġ matul id-diskorsi kollha kien li t-timijiet kollha kienu rebbieħa u ġew definiti bħala razza rari.
Irrid nirringrazzja lit-tim kompost minn Axel Curmi, Luke Bjorn Scerri, Melvin Delia, Nathaniel Azzopardi, Owen Scerri, Leeon Francalanza, it-tewmin tagħna Matthew u Andrew Tedesco, Luke Collins u Daniel Magro. Appoġġ lit-tim kien hemm ukoll Neil Mizzi u Liam Scicluna. Il-kowċis, Antoine Debono u David Galea, kienu strumentali f’dan il-vjaġġ. Fl-aħħar nett, irrid nirringrazzja lill-uffiċċju tal-PR tagħna, speċjalment lil Anthea Xuereb talli ħadet ritratti u ffilmjat il-vjaġġ tagħna mill-bidu sal-aħħar, u lit-tim tal-organizzazzjoni magħmul minn Joanne Deguara u Martina Bonanno.
Nagħlaq billi nagħmel stedina lil dawk kollha interessati f’dan il-qasam biex iżommu għajnejhom fuq il-pjattaformi Cyber Security Malta u MITA għat-tħabbira tal-isfida nazzjonali tas-cyber security li ġejja għall-għażla tal-membri tat-tim li jmiss li se jirrappreżentaw lil Malta fi Vjenna, L-Awstrija fl-2022.

Artikli Oħrajn