13/06/2019: Stqarrija dwar it-tnedija tal-iskema B Secure

Tnedija tal-Iskema BSecure – Il-Gvern se jinvesti €250,000: “Opportunità tad-deheb għan-negozji biex jedukaw l-impjegati tagħhom, u jevalwaw, jippjanaw u jsaħħu s-sigurtà diġitali tagħhom” – is-Segretarju Parlamentari Schembri

Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, l-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni Silvio Schembri nieda l-Iskema BSecure bil-għan li jgħin lis-settur privat isaħħaħ ix-xogħol tiegħu u jkun ippreparat għal theddid ċibernetiku.
“Bħala gvern, fittixna li ninvestu €250,000 f’din l-iskema li sservi ta’ opportunità tad-deheb biex in-negozji jedukaw l-impjegati tagħhom, jevalwaw jippjanaw u jsaħħu s-sigurtà diġitali tagħhom” – is-Segretarju Parlamentari Schembri.
Huwa spjega li, fid-dawl tas-sitwazzjoni li dejjem tinbidel bit-theddid tas-sigurta’ diġitali tevolvi kontinwament, waħda mill-prijoritajiet ewlenin hija li niżguraw is-sigurtà tal-ekonomija tagħna.
“Ir-responsabbiltà tagħna mhix biss ir-responsabbiltà kollettiva iżda wkoll fl-aħjar interess ta’ kulħadd. Dan fl-aħħar se jpoġġi lil Malta f’pożizzjoni aħjar meta tiġi għat-tħejjija għas-sigurtà . Wieħed jifhem, dan mhux se jintlaħaq permezz ta’ eżerċizzju ta’ darba, iżda din l-iskema tista’ sservi bħala bażi għal aktar tisħiħ. Malta issa hija magħrufa għall-avvanzi tagħha fl-applikazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi; l-għan tagħna huwa li nħarsu l-ispazju diġitali tagħna u, fil-proċess, niżguraw li Malta tinżamm b’kunsiderazzjoni għolja minn pajjiżi oħra fid-dominju tas-sigurtà ”, qal is-Segretarju Parlamentari Schembri.
Huwa spjega li permezz ta’ din l-iskema se jingħata sessjonijiet ta’ taħriġ, iwettaq valutazzjonijiet tar-riskju, u jipprovdi konsulenza fis-sigurta’ diġitali.
“In-negozji lokali se jirċievu konsulenza u valutazzjonijiet tar-riskju u b’hekk din il-komunalità u ekwivalenza fil-metodoloġija jkunu ta’ benefiċċju għal Malta. Nirringrazzja lill-MITA, Kamra tal-Kummerċ u Acronis talli kienu parti minn din l-iskema tant mistennija.

Tony Sultana, Chairman Eżekuttiv tal-MITA, qal li kulħadd huwa konxju tal-impatt li l-inċidenti tas-sigurta’ diġitali jista’ jkollhom fuq l-ekonomiji tal-lum, li hija dipendenti fuq l-aspett diġitali, speċjalment fuq in-negozji li għalihom il-preżenza online hija fundamentali biex joperaw b’suċċess.
“Fid-dawl ta’ dan ix-xenarju globali ġdid, matul dawn l-aħħar snin, il-MITA imbarkat fuq programm ambizzjuż biex tipproteġi l-infrastruttura tal-gvern tal-ICT, billi tħarreġ il-kapital uman tagħna, tinvesti f’għodod ta’ sigurtà speċjalizzati u ssaħħaħ mill-ġdid il-proċessi tagħna.
Aħna issa qed nestendu l-għarfien dwar is-sigurta’ diġitali għas-settur privat. Permezz tal-Iskema B SECURE mnedija llum, l-industrija privata tista’ tapplika għall-għajnuna biex tivvaluta l-qagħda tal-assi diġitali tagħha kontra l-aħħar theddid relatat mas-sigurta’ diġitali u tkompli tħarreġ il-ħaddiema tagħha, billi tagħtihom il-possibbiltà li jieħdu ċertifikazzjoni rikonoxxuta mad-dinja kollha. Aħna impenjati li ntejbu fuq livell nazzjonali is-sigurta’ diġitali nazzjon b’saħħtu ta’ sigurta’ diġitali “, qal Tony Sultana
Il-Viċi President ta’ Acronis Cloud Europe u l-Lvant Nofsani Bertil Brendeke spjega li l-volum u s-sofistikazzjoni ta’ attakki ta ‘ransomware żdiedu b’mod kostanti matul l-aħħar ftit snin, u saru wieħed mill-aktar theddid kriminali online fl-istorja. L-iskoperta rapida u t-tmiem ta’ attakk ta’ ransomware huma importanti.
“Aktar ma titwaqqaf it-theddida, hemm inqas ċans li jinqerdu il-files billi jiġu encrypted. Ir-restawr ta’ kwalunkwe file encrypted bir-ransomware huwa teknika utli, iżda l-effettività tagħha tiddependi fuq kemm ta’ spiss twettaq backups. Gruppi kriminali organizzati imitaw il-mudelli tan-negozju u tat-teknoloġija tal-industrija leġittima tas-softwer bħala servizz, u jagħmilha dejjem iktar faċli għall-operaturi b’ħiliet baxxi jidħlu fin-negozju li jqassmu u jgawdu mill-ransomware; u huwa għalhekk li l-għarfien dwar dawk it-tattiċi u t-taħriġ tal-impjegati kollha huwa ewlieni “, qal Brendeke.

“L-ebda negozju ma huwa żgħir wisq biex ikun f’riskju ta’ attakk diġitali”, qal Hugh Arrigo, Viċi President tal-Kamra ta’ Malta. Arrigo innota kif kull sena l-midja globali kienet tirrapporta żidiet fl-attakki ċibernetiċi madwar id-dinja, u kif il-kumpaniji Maltin ma kinux immuni għal dawn il-hacks. “L-Iskema Sikura B se tipprovdi lill-industrija privata bl-għajnuna meħtieġa biex tkun f’pożizzjoni aħjar fl-aspetta ta’ sigurta’ diġitali.”

Aktar informazzjoni tinstab fuq www.cybersecurity.gov.mt/bsecure