16/10/2018: Tnedija ta’ Kampanja Nazzjonali ta’ Għarfien u Edukazzjoni dwar is-Sigurtà Ċibernetika

Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, l-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni Silvio Schembri nieda l-Kampanja Nazzjonali dwar is-Sigurtà Ċibernetika u l-Edukazzjoni, fil-preżenza tal-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali u l-Affarijiet Interni Michael Farrugia.

Silvio Schembri enfasizza fuq il-ħtieġa li l-pubbliku jiġi edukat u infurmat tajjeb dwar ir-riskji ċibernetiċi li jeżistu fuq ix-xibka f’era fejn aktar nies qed jixtru aktar online, jaqsmu informazzjoni personali fuq pjattaformi soċjali kuljum u jesponu ruħhom permezz ta ‘diversi diġitali. applikazzjoni fuq l-ispazju ċibernetiku. “Bħala Gvern aħna nħossu li huwa fl-interess pubbliku stess li nkunu konxji bis-sħiħ dwar ir-riskji involuti u li jkunu jafu l-miżuri li jridu jieħdu biex isaħħu s-sigurtà diġitali tagħhom.” Żied jgħid li l-kampanja hija mmirata biex tilħaq diversi livelli tas-soċjetà Maltija u se tkun mifruxa fuq perjodu ta ’sentejn.

“Ix-xogħol tagħna ma jieqafx hawn. Fil-fatt, sar stħarriġ fost il-pubbliku ġenerali li r-riżultat għandu jservi bħala bażi biex tkun assigurata konsenja effettiva lill-pubbliku ġenerali. Irridu nwasslu messaġġ qawwi u kollettiv dwar is-sigurtà diġitali b’mod li jkun dirett u effettiv ”qal Schembri filwaqt li żiedet li matul din is-sena Malta pparteċipat għall-ewwel darba fix-Xahar Ewropew ta’ Cyber Security li huwa ċċelebrat matul dan ix-xahar.

Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li l-Gvern Malti huwa impenjat li mhux biss iħeġġeġ l-iżvilupp u l-użu tal-ispazju diġitali iżda wkoll impenjat li jkompli jaħdem biex jiżgura l-protezzjoni ta ’dan l-ispazju. Il-Gvern se jkun qed jaħdem biex joħloq l-istrutturi meħtieġa biex ikun hemm sistema ta ’difiża aktar sofistikata li tipproteġi l-ispazju diġitali minn attakki kkumplikati. Dawn l-istrutturi se jkunu bbażati fuq il-lat leġislattiv, tekniku u operazzjonali, biex b’hekk jittieħdu miżuri tekniċi meta jiġi identifikat attakk. Dan se jiżgura li l-infrastruttura diġitali Maltija tkompli topera bla xkiel qal Farrugia.

Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-MITA, Tony Sultana, qal li l-kampanja se tkun aktar intensiva minn dik li saret matul dawn l-aħħar sentejn. Dan għaliex qed tiffoka wkoll fuq taħriġ prattiku. Fil-fatt, taħriġ aħjar dwar dan is-settur iseħħ fis-settur pubbliku u dan għaliex huwa s-settur li għandu l-iktar informazzjoni kritika u sensittiva dwar iċ-ċittadini u l-pajjiż. Għalhekk, huwa fl-aħjar interess li x-xogħol neċessarju jitwettaq biex jipproteġi lil pajjiżna fuq skala diġitali.

Il-kampanja għandha tqajjem kuxjenza dwar kif is-sigurtà diġitali tista’ titjieb permezz ta’ enfasi fuq il-ħtieġa ta’ passwords itwal, karatteristiċi, u mibdula regolarment. Ikun hemm kawtela fil-mod kif naghtu data personali u meta nixtru online. Huwa żied ukoll li huwa importanti nidentifikaw spam, isir użu responsabbli tal-midja soċjali u naraw l-fenomenu tal-phishing, fejn in-nies isiru konxji ta’ prattici qarrieqa ta’ emails li taparsi ikunu minn kumpaniji ta’ fama li jitolbu informazzjoni personali bħal passwords u numri ta’ karti ta’ kreditu.