Jibda x-Xahar Ewropew tas-Sigurtà Ċibernetika 2018

L-ECSM hija l-kampanja annwali ta’ l-Unjoni Ewropea ddedikata għall-promozzjoni taċ-ċibersigurtà fost iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet, li tipprovdi informazzjoni ta’ sigurtà aġġornata permezz ta’ edukazzjoni u qsim ta ‘l-aħjar prattiki.

Ix-Xahar Ewropew tas-Sigurtà Ċibernetika 2018 jiffoka fuq erba ‘temi, kull wieħed li jikkorrispondi għal ġimgħa f’Ottubru:
• Ġimgħa 1 – 1 ta ‘Ottubru sas-7 ta’ Ottubru: “Prattika l-iġjene ċibernetika bażika”;
• Ġimgħa 2 – 8 ta ‘Ottubru sal-14 ta’ Ottubru: “Jespandu l-ħiliet u l-edukazzjoni diġitali tiegħek”;
• Ġimgħa 3 – 15 ta ‘Ottubru sal-21 ta’ Ottubru: “Agħraf Cyber Scams”;
• Ġimgħa 4 – 22 ta ‘Ottubru sat-28 ta’ Ottubru: “Teknoloġiji emerġenti u privatezza”.

Iktar minn 400 attività bħal konferenzi, workshops, sessjonijiet ta ‘taħriġ, preżentazzjonijiet ġenerali għall-utenti, webinars, kampanji online u ħafna iktar ser iseħħu fl-Ewropa matul ix-Xahar Ewropew tas-Sigurtà Ċibernetika biex tiġi promossa s-sigurtà online. ENISA, il-Kummissjoni Ewropea – DĠ CONNECT u l-Istati Membri llum ħarġu filmat b’messaġġi minn esperti ewlenin minn madwar l-Ewropa biex iqajmu kuxjenza dwar il-kampanja.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għas-Suq Uniku Diġitali Andrus Ansip qal: “Is-soċjetà diġitali tagħna u l-ekonomija jistgħu jirnexxu biss jekk hemm biżżejjed fiduċja, u dan jirrikjedi kapaċitajiet qawwija ta’ ċibersigurtà; teknoloġiċi kif ukoll umani u legali. Din hija kwistjoni ta ‘tħassib għall-varjetà wiesgħa ta’ atturi li l-kampanja ECSM timmira, li tvarja minn professjonisti tas-sigurtà għaċ-ċittadini ”.

Il-Kummissarju Ewropew għall-Ekonomija Diġitali u s-Soċjetà Mariya Gabriel qalet: “Iċ-ċibersigurtà hija sfida kif ukoll opportunità għall-Ewropa. Aktar ma nkunu aktar b’saħħithom fil-prevenzjoni u r-reżistenza għat-theddid ċibernetiku, aħjar għall-kompetittività tan-negozji tagħna u s-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Ix-Xahar Ewropew taċ-Ċibersigurtà verament jenfasizza li kulħadd għandu r-responsabbiltà li jikkontribwixxi għal Suq Uniku Diġitali sigur ”.

Id-Direttur Eżekuttiv ta ‘ENISA, Udo Helmbrecht, qal: “L-ispejjeż globali ta’ ħsara ikkawżati minn ransomware jaqbżu $ 11.5 biljun kull sena sal-2019. In-numru ta’ nies milquta mistenni li jilħaq 6 biljun persuna sal-2022, u madankollu l-għadd ta ‘impjiegi ta’ ċibersigurtà mhux mimlija huwa mistenni li jittrippla, skond Cybersecurity Ventures. L-ECSM qiegħed hawn biex twaqqaf dawn ix-xejriet billi tqajjem kuxjenza dwar theddid taċ-ċibersigurtà u tipprovdi soluzzjonijiet lill-organizzazzjonijiet u liċ-ċittadini. ”

Il-websajt uffiċjali tal-kampanja hija www.cybersecuritymonth.eu. In-nies jistgħu jsibu pariri u pariri fi 23 lingwa tal-UE, jikkonsultaw materjal biex titqajjem kuxjenza u jaċċessaw ir-repożitorju tal-ECSM tal-koordinaturi tal-Istati Membri kollha. Huma għandhom ukoll l-opportunità li jittestjaw il-livell ta’ għarfien tagħhom billi jieħdu l-kwizz tas-sigurtà elettronika aġġornat online. Il-websajt tagħna għandha wkoll mappa interattiva, fejn in-nies jistgħu jitgħallmu liema attivitajiet huma organizzati f’kull belt.

It-tema ta’ din il-ġimgħa hija “Prattika l-iġjene ċibernetika bażika”. Din tgħin lill-pubbliku fiż-żamma ta’ rutini ta’ kuljum, kontrolli u mġieba ġenerali meħtieġa biex jibqgħu sikuri online.

Ix-Xahar tas-Sigurtà Ċibernetika huwa organizzat mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni ENISA, il-Kummissjoni Ewropea u aktar minn 300 sieħeb (awtoritajiet lokali, gvernijiet, universitajiet, think tanks, NGOs, assoċjazzjonijiet professjonali) mill-Ewropa kollha.

“Is-sigurtà ċibernetika hija responsabbiltà kondiviża – Waqqaf. Aħseb. Qabbad. ” Segwi l-kampanja fuq Twitter @CyberSecMonth u uża l-hashtags #CyberSecMonth, #OctoberNIS, u #CyberAware.