Team Malta jipprepara biex jagħmel unur lil pajjiżna

Ħafna semgħu dwar is-sigurtà ċibernetika iżda ftit nafu li l-kunċett tas-sigurtà tal-kompjuter imur lura għall-1883 meta August Kerckhoffs stabbilixxa l-pedamenti għall-kriptografija moderna. Dan kien biex jagħmillu rikonoxxut universalment bħala l-missier tas-sigurtà tal-kompjuter kollha. Il-prinċipju ta ‘Kerckhoffs, li inizjalment kien applikat għat-telegrafi, iddikjara s-sinifikat taċ-ċavetta fil-ħolqien ta’ algoritmi. F’termini aktar sempliċi, huwa grazzi għal dan ir-raġel li llum nużaw il-passwords u l-pin codes!
Bl-għadd dejjem jikber ta’ nies online u minħabba l-pandemija tal-Covid-19 li rriżultat f’aktar impjegati jaħdmu mid-dar, dan il-kunċett żdied fl-importanza u l-entitajiet wrew interess li jinvestu aktar fiċ-ċibersigurtà, li rriżulta f’domanda għolja u provvista baxxa ta’ nies. ħaddiema madwar id-dinja. Għal dan il-għan, l-isforzi tagħna huma mmirati biex iħeġġu l-interess f’dan il-qasam bit-tama li jiġu żviluppati talenti emerġenti.

Din kienet ikkumplimentata minn sessjoni oħra biex tispjega l-pjattaforma Capture the Flag (CTF) li kellha tintuża waqt l-Isfida. Is-sessjoni ngħatat minn esperti Root-Me li pprovdew din il-pjattaforma.
Din l-Isfida saret bejn il-31 ta’ Lulju u l-1 ta’ Awwissu 2021 u 40 parteċipant irreġistraw għall-avveniment, li 3 minnhom kienu nisa, numru inkoraġġanti (iżda xorta spazju għal aktar) għan-nisa fis-cyber. Kien hemm taħlita ta ‘parteċipanti li jvarjaw minn analisti tas-sigurtà għal dawk li jaħdmu fin-netwerking u anke riċerkaturi u matematiċi. Kien hemm ukoll studenti li qed jistudjaw għall-lawrji tagħhom ta’ Bachelor, Masters u PhDs.
Din l-isfida kienet tinkludi 28 sfida ta’ stil ta’ periklu li għandhom jiġu solvuti fl-oqsma tas-sigurtà tal-applikazzjonijiet tal-web, is-sigurtà tan-netwerk, il-kriptografija, l-isfruttament, l-inġinerija inversa, il-forensika u oqsma oħra, li kollha ġew spjegati fis-sessjoni onlajn ipprovduta lir-reġistranti qabel l-Isfida.
Il-parteċipanti kellhom Sfida iebsa ta’ 24 siegħa, b’uħud minnhom irqad minimu, oħrajn ‘beżgħu’ jorqdu għax dak kien ħin mitluf mit-tlestija tal-isfidi, filwaqt li kkunsmaw ikel u xorb biz-zokkor biex jibqgħu mqajmin u attivi. Xi wħud kienu qed ipoġġu s-soluzzjonijiet hekk kif isolvu l-isfidi, filwaqt li oħrajn kienu qed iħallu s-soluzzjonijiet u jqiegħduhom kollha fl-aħħar biex jissorprendu lill-oħrajn.
Fl-1 ta’ Awwissu wara nofsinhar, it-timijiet parteċipanti kellhom jippreparaw preżentazzjoni onlajn. L-imħallfin allokaw marki kemm għall-għarfien tekniku kif ukoll għall-ħiliet tal-preżentazzjoni. It-timijiet parteċipanti kollha ngħataw l-opportunità li jisimgħu preżentazzjonijiet lil xulxin, biex b’hekk ikun żgurat li t-timijiet setgħu jitgħallmu minn xulxin. It-tim rebbieħ, Blink, tħabbar fit-2 ta’ Awwissu u ngħata vawċer ta’ premju ta’ €1000. Dak li segwiet imbagħad kien lista qasira ta’ 16-il parteċipant
Għalhekk Cyber Security Malta, il-kampanja nazzjonali ta’ għarfien u edukazzjoni dwar is-sigurtà ċibernetika, nediet Maratona Nazzjonali ta’ Hacking online ta’ 24 siegħa biex tqajjem interess fiċ-ċibersigurtà fost żgħażagħ minn 16-25 sena.
Biex tkun żgurata tħejjija tajba għal din l-Isfida, dawk li rreġistraw ġew mistiedna għal sessjoni online, organizzata mid-Dipartiment tas-Sigurtà u l-Governanza tal-Informazzjoni fi ħdan il-MITA, li tkopri diversi oqsma. Dawn varjaw minn valutazzjonijiet u għodod tal-vulnerabbiltà, inġinerija inversa, forensika u sfruttament tal-applikazzjonijiet tal-web għal leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-hacking.

li kienu mistiedna għal intervista fiżika biex jivvalutaw kemm l-għarfien tagħhom fid-diversi oqsma kif ukoll l-impenn tagħhom għall-avvenimenti li kellhom isegwu. Wara dawn l-intervisti, ġew magħżula aktar fi 12-il parteċipant.
Dawn imbagħad ġew mistiedna għal avveniment ta’ Team Building fil-11 ta’ Awwissu fl-Uffiċċji tal-MITA fi Smart City fejn ġew imħeġġa jsolvu l-problemi individwalment u anke bħala tim. Dawn l-attivitajiet kienu mfassla biex jgħinu lit-12 magħżula, li f’dak il-punt kienu barranin għal xulxin, jiltaqgħu flimkien u jkissru s-silġ. Segwa wkoll sessjoni dwar il-Ħiliet tal-Preżentazzjoni u l-parteċipanti ngħataw pariri dwar kif jagħtu preżentazzjoni tajba.
Segwa taħriġ intensiv tal-Boot Camp bejn is-16 u l-20 ta’ Awwissu fejn ingħata taħriġ minn espert tas-CQURE, Dr Mike Jankowski-Lorek. Dan it-taħriġ kien magħmul apposta skont il-ħtiġijiet tal-parteċipanti biex jiġi żgurat benefiċċju massimu għal kulħadd. Id-diversi oqsma ġew sfruttati, u l-parteċipanti kellhom l-opportunità li jsaħħu s-saħħiet tagħhom u jaħdmu fuq id-dgħufijiet tagħhom.
Din il-preparazzjoni kollha se twassal għall-għażla tal-aħħar 10 parteċipanti li se jiffurmaw it-Tim Nazzjonali biex jirrappreżentaw lil Malta fl-Isfida Ewropea taċ-Ċibersigurtà (https://ecsc.eu/) fi Praga, ir-Repubblika Ċeka bejn it-28 ta’ Settembru u l-1 ta’ Settembru. Ottubru 2021, avveniment annwali organizzat mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA). Matul dan l-avveniment timijiet li jirrappreżentaw lill-Istati Membri differenti jikkompetu fi sfidi ta’ periklu, bil-għan li jieħdu pjaċir, jitgħallmu u fl-aħħar mill-aħħar, jirbħu.
Filwaqt li nawguraw lit-12-il parteċipant finali, nistennew bil-ħerqa li nwaqqfu t-tim li se jmur jirrappreżenta lil Malta fi Praga. AWGURI MALTA! EJJA NAGĦMLU UNUR LIL PAJJIŻNA!

Artikli Oħrajn